W dniu 23 stycznia 2018 roku odbyła się Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, podczas której 35 uprawnionych do głosowania delegatów udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybrało nowego prezesa i zarząd na kadencję 2018/2020. Zebraniu przewodniczył prezes Organizacji Środowiskowej AZS Łódź Kolega Lech Leszczyński. Do zarządu wybrano 10 członków z pośród 15 kandydatów- wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w nadchodzącej kadencji.

Wyniki wyborów do Władz Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kadencję 2018/2020 prezentują się następująco:

Prezes:
Bartosz Fryń

Członkowie zarządu:
Jacek Chwiałkowski
Wojciech Ciesielski
Michał Czop
Marcin Kowalczyk
Monika Krzywdzińska
Klaudia Łapa
Michał Pająk
Filip Prycel
Igor Skowronek
Jagoda Spież

Delegaci na środowiskowa konferencje OŚ AZS w Łodzi:
Jacek Chwiałkowski
Wojciech Ciesielski
Monika Krzywdzińska
Klaudia Łapa
Filip Prycel
Katarzyna Rożniata

Delegaci na XXVIII zjazd AZS:
Bartosz Fryń
Katarzyna Rożniata