UCHWAŁA Zarządu Klubu z dnia 05. 12. 2017.

UCHWAŁA
Zarządu Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
z dnia 05. 12. 2017.

1. Zarząd Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Medycznego w łodzi zwołuje Konferencję Sprawozdawczo – Wyborczą.
2. Konferencja odbędzie się w dniu 23 stycznia w Rektoracie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy al. Kościuszki 4 w Auli Pruszczyńskiego.

19:00 (pierwszy termin) i 19.15 (drugi termin).

ORDYNACJA WYBORCZA
na Konferencję Sprawozdawczo – Wyborczą
Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Delegaci na konferencję KU AZS UMED Łódź:

1. W Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej KU AZS UMED Łódź mogą brać udział delegaci wszystkich sekcji KU AZS UMED Łódź na podstawie niniejszej ordynacji wyborczej.

2. Delegatami na Konferencję mogą być członkowie zwyczajni posiadający ważną legitymację członkowską opłaconą na Rok Akademicki 2017/2018 według wzoru obowiązującego od 1 listopada 2004.

Zasady wyboru i zgłaszania delegatów:

1. Każda sekcja KU AZS UMED Łódź może wybrać przynajmniej 1 delegata na Konferencję Sprawozdawczo – Wyborczą.

2. Sekcje KU AZS UMED Łódź wybierają delegatów wg poniższego klucza:

– sekcje 1 – 20 członków – 1
– sekcje 21 – 40 członków – 2
– sekcje 41 – 60 członków – 3
– sekcje 61 – 80 członków – 4
– sekcje 81 – 100 członków – 5
Stan członków sekcji KU AZS UMED Łódź na podstawie opłaconych składek na dzień 30.09.2017

3. Sekcje zobowiązują się do przekazania listy delegatów pisemnie do dnia 14.01.2018

4. Zgłoszenia kandydatów do władz Klubu na:
– Prezesa
– Członka Zarządu
– Delegatów na Środowiskową Konferencję AZS Łódź
– Delegatów na Zjazd AZS

5. Zgłoszenia kandydatów do Władz Klubu i Delegatów na Środowiskową Konferencję AZS Łódź i Zjazd AZS musza być dokonane w formie pisemnej do dnia 14.01.2018
z następującymi danymi:
– Imię nazwisko
– Osoba zgłaszająca kandydata z podaniem sekcji
– funkcja, na którą zgłaszany jest kandydat
– Oświadczenie podpisane własnoręcznie o zgodzie do kandydowania.

Podział według klucza

L.P. Sekcja
1 Badminton 2
2 Brydż 1
3 Ergometr Wioślarski 1
4 Futsal/ Piłka Nożna 3
5 Jeździectwo 2
6 Karate 1
7 Kolarstwo 1
8 Koszykówka K 1
9 Koszykówka M 2
10 Lekka Atletyka 2
11 Narciarstwo 1
12 Piłka Ręcza K 1
13 Piłka Ręczna M 1
14 Piłka Siatkowa K 2
15 Piłka Siatkowa M 1
16 Pływanie 2
17 Snowboard 1
18 Squash 2
19 Szachy 1
20 Tenis 1
21 Tenis Stołowy 1
22 Trójbój Siłowy 2
23 Wspinaczka 3
24 Żeglarstwo 1
25 Judo 1
26 Kickboxing 2
27 Taniec 3