ul. 6-ego Sierpnia 69 pokój nr 4
umed@azs.lodz.pl
669 592 634

Postępowanie w razie kontuzji

Posiadacz karty ISIC-AZS jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group na kwotę 6.500 zł (Standard), 25.000 zł (Komfort) lub w zakresie rozszerzonym na kwotę 65.000 zł (Sport). Ubezpieczenie to obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas pracy, nauki, uprawiania sportu, podczas drogi do/z pracy, szkoły, uczelni, zajęć sportowych oraz w życiu prywatnym. To ochrona całodobowa na całym świecie.

Niezależnie od momentu, w którym zdecydujesz się na wyrobienie lub przedłużenie ważności legitymacji ISIC-AZS, Twoje ubezpieczenie będzie obowiązywać od następnego dnia po tym, w którym obsługująca Cię jednostka AZS zatwierdzi w systemie Twoją legitymację. Ubezpieczenie będzie obowiązywać do 30 września. Warto więc jak najwcześniej przypomnieć sobie o swojej legitymacji.

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK – KONTUZJA

Wejdź na stronę http://azs.pl/legitymacje, a następnie wybierz rodzaj polisy ubezpieczeniowej Standard/Komfort/Sport. Tam uzyskasz dostęp do potrzebnych dokumentów takich jak:

  • Warunki ubezpieczenia umowa
  • Tabela uszczerbków
  • Ogólne warunki ubezpieczenia
  • Instrukcja likwidacji szkody
  • Formularz zgłoszenia szkody

Numery polis grupowych (Standard, Komfort, Sport i Standard-Junior) znajdują się w załącznikach na tej stronie. Nie ma indywidualnych polis i indywidualnych numerów.

Ubezpieczycielem jest:
Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
tel.: (22) 469 69 69
kontakt@wiener.pl

Podziel się: