Brydż Sportowy

TERMINY ZAJĘĆ:

MIEJSCE ZAJĘĆ:

KOORDYNATOR SEKCJI:
Marcin Caputa
e-mail: marcin.caputa@stud.umed.lodz.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.