Strzelectwo

MIEJSCE ZAJĘĆ:

TOP Shot Mikołajczyk, Wiliam Sp. J.

Łódź, ul. Okopowa 70/106

KOORDYNATOR SEKCJI:

Aleksander Morzyk

e-mail: amorzyk1@gmail.com