Strzelectwo

MIEJSCE ZAJĘĆ:

TOP Shot Mikołajczyk, Wilman Sp. J.

Łódź, ul. Okopowa 70/106

KOORDYNATOR SEKCJI:

Aleksander Morzyk

e-mail: aleksander.morzyk@stud.umed.lodz.pl