Zarząd

Wojciech Ciesielski Prezes wojciech.ciesielski@azs.pl
Jacek Chwiałkowski Wiceprezes ds. organizacyjnych jacek.chwialkowski@gmail.com
Wojciech Siwiaszczyk Wiceprezes ds. sportowych wojciechsiwiaszczyk@gmail.com
Katarzyna Rożniata Sekretarz katarzyna.rozniata@umed.lodz.pl
Maciej Bernat Członek Zarządu maciejbernat.mb@gmail.com
Sylwia Dudzińska Członek Zarządu sylwia.dudzinska92@gmail.com
Agnieszka Foryś Członek Zarządu aga.forys92@gmail.com
Klaudia Łapa Członek Zarządu klaudia.pl96@gmail.com
Anna Owczarczyk Członek Zarządu ann.owczarczyk@gmail.com
Kacper Płaneta Członek Zarządu kacper.piotr.planeta@gmail.com
Karol Sadowski Członek Zarządu karols10@op.pl