ul. 6-ego Sierpnia 69 pokój nr 4
umed@azs.lodz.pl
669 592 634